info@kdvdepuzzelstukjes.nl

Puzzelstukjes bibliotheek

Op de Puzzelstukjes neemt lezen en voorlezen een belangrijke plaats in, hier wordt dan ook veel tijd aan besteed.

Kinderen leren enorm veel van lezen en voorgelezen worden. Over het algemeen vinden kinderen lezen erg leuk. Het is goed en onmisbaar voor de taalontwikkeling.

Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en leren hoe een goede zin is opgebouwd doordat zij dit tijdens het voorlezen horen. Kinderen leren luisteren wanneer zij voorgelezen worden en het kind leert zich te concentreren. Er wordt veel interactief voorgelezen waardoor het kind uitgedaagd wordt met taal aan de slag te gaan. De fantasie van een kind wordt geprikkeld. Bovendien kan voorlezen een kind helpen om te gaan met ingrijpende ervaringen zoals bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis, scheiding van de ouders of de dood.

Het Belang van Lees- en Voorleesmomenten in de Kinderopvang

Op elke groep is er een leeshoek gerealiseerd met een uitgebreid aanbod aan leesmateriaal, passend bij de leeftijden van de kinderen op deze groepen. Kinderen kunnen een groot aantal boekjes zelf pakken, maar er is ook een aantal dat samen met de pedagogisch medewerkster gelezen wordt. Het kind ervaart een gevoel van veiligheid, plezier en de individuele aandacht die gepaard gaat met het voorlezen. Deze zaken zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind.

Lezen en voorlezen kunnen ook een moment van rust creëren. Bijvoorbeeld voor het naar bed gaan en ’s morgens bij het tafelmoment is het lezen een vast ritueel dat dagelijks terugkomt. (voor)Lezen is niet alleen geschikt voor peuters, ook met een baby kun je al plaatjes kijken en benoemen. Voor deze leeftijdsgroep zijn diverse boeken aanwezig.

Een peuter krijgt belangstelling voor een verhaal, maar dit moet niet te lang zijn. Het moet eenvoudig naverteld kunnen worden, er moeten niet al te veel personen in voorkomen en het moet begeleid worden door duidelijke afbeeldingen. Op deze leeftijd is herhaling heel erg belangrijk. Er wordt dan ook vaak eindeloos hetzelfde verhaaltje voorgelezen door de pedagogisch medewerkster. Er zijn ontelbare prentenboeken welke de peuter geweldig vindt, zoals Rupsje Nooit genoeg.

Het Puzzelstukjes Boekenleenprogramma als Brug naar Ouderparticipatie

Om de taalontwikkeling nog verder te stimuleren biedt de Puzzelstukjes boekjes te leen aan ouders. Zij krijgen een tasje met boekjes voor een bepaalde tijd mee naar huis. Hiermee willen wij ouders bereiken dat zij thuis ook met (voor)lezen aan de slag gaan. Er wordt geregistreerd welke boeken met welke ouders mee naar huis gegeven worden. Dit project is vooral opgezet voor ouders waarvoor de drempel om naar de bibliotheek te gaan vaak te hoog is. Er is een actieve samenwerking met de Bibliotheek.