Programma voorschoolse Educatie

Een goede start 

Voorschoolse Educatie bij KDV de Puzzelstukjes

Dit programma heeft tot doel kinderen extra te stimuleren in hun ontwikkeling.

Kdv de Puzzelstukjes biedt Voorschoolse Educatie (VE) aan in peutergroep de Sprinkhanen. Dit programma heeft tot doel kinderen extra te stimuleren in hun ontwikkeling, zodat ze zonder achterstand kunnen starten in groep 1 van de basisschool. Het kinderdagverblijf is erkend door de gemeente Gouda voor VE, waardoor geïndiceerde kinderen in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie wanneer er een achterstand dreigt of al is ontstaan.

De nadruk ligt op taalontwikkeling, maar er is ook aandacht voor motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenprikkels. Het uitgangspunt is om te werken met de individuele talenten en interesses van elk kind.

Uk & Puk Methode bij Kdv de Puzzelstukjes

Kdv de Puzzelstukjes maakt gebruik van de Uk & Puk methode voor VE. Deze methode is gericht op kinderen van 0-4 jaar en stimuleert spelenderwijs hun ontwikkeling.

Uk & Puk werkt met 14 thema’s die aansluiten bij de interesses en ontwikkelingsniveaus van de kinderen. Binnen deze thema’s is er ruimte voor individuele activiteiten, kleine groepsactiviteiten en groepsactiviteiten met de hele groep. De methode sluit aan op de doelen van het basisonderwijs en streeft ernaar dat elk kind zonder achterstand doorstroomt naar de basisschool.

Begeleiding en Stimulatie bij Kdv de Puzzelstukjes

Pedagogisch Medewerksters bij Kdv de Puzzelstukjes zijn extra geschoold voor VE naast hun diploma van een kindgerichte opleiding. Activiteiten binnen het VE-programma stimuleren spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, en bieden eerste rekenprikkels.

Uk & Puk geeft kinderen ruimte, vrijheid en vertrouwen om spelenderwijs de wereld te ontdekken en een brede ontwikkeling door te maken.

Bent u geïnteresseerd in de Puzzelstukjes?

U kunt zich vrijblijvend en kosteloos inschrijven vanaf het begin van de zwangerschap. Vraag een rondleiding aan.

Impressie van voorschoolse educatie