Voor structuur en rust

Dagindeling op de groepen

Een vaste dagindeling zorgt voor structuur en rust wat ervoor zorgt dat de kinderen zich veilig voelen. Zij weten wat er gaat komen en waar zij aan toe zijn.

De dagindeling wordt dagelijks in de ochtend tijdens het fruit eten met de groep doorgenomen. Er wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan het vaste ritme maar uiteraard kan er af en toe vanaf worden geweken. In de ochtend worden er gerichte activiteiten aangeboden volgens het programma van Uk & Puk. Dit kunnen ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn met de hele groep, individueel of met een kleine groep kinderen (max. 3 kinderen).

Stap voor stap ontdekken en spelen bij Kdv de Puzzelstukjes.

Kinderen spelen de hele dag en er worden gedurende de dag meerdere activiteiten aangeboden. Dit varieert van spelen in de huis- of bouwhoek tot het helpen van de medewerkster. Kinderen mogen bijvoorbeeld helpen met de was, de tafel met een doekje schoonmaken, de vuile bordjes wegbrengen etc. Hiermee vergroten wij de zelfstandigheid en werken we aan het zelfvertrouwen van het kind. Baby’s slapen naar behoefte. Bij elk kind is dit een ander schema en wij houden hierbij in het begin het schema van thuis aan. Dit zorgt voor rust bij het kind.

Naarmate het kind ouder wordt gaat het kind steeds meer mee in het dagschema van de Puzzelstukjes. Dit gaat stap voor stap en hierbij is het welbevinden van het kind leidend. Dreumesen slapen over het algemeen in de ochtend en in de middag en peuters slapen alleen na de broodmaaltijd. Wanneer een peuter niet meer slaapt voelt hij zich al ‘groot’ en mag het kind heerlijk vrij spelen zonder gestoord te worden door andere kinderen. Tijdens deze momenten worden er ook wat moeilijker activiteiten aangeboden, soms ter voorbereiding op de basisschool. Alle kinderen spelen de hele dag door, er wordt geknuffeld, gegeten, gezongen, voorgelezen, op schoot gezeten en gelachen.

Dagindeling

6.30 uur

Kdv de Puzzelstukjes gaat open (vervroegde opvang).

7.30 uur

Kinderen worden gebracht en overdracht met de ouders. Er mag vrij gespeeld worden en er wordt ontbijt en drinken aangeboden indien er niet is ontbeten thuis.

8.45 uur

Kinderen worden gestimuleerd om gezamenlijk het speelgoed op te ruimen.

9.00 uur

De grotere kinderen gaan plassen en handen wassen. Er word fruit gegeten en water gedronken, daarna wordt er voorgelezen en/of gezongen. Kinderen poetsen zelf hun toeten en handen. Medewerkster poetsen de kleinsten en poetsen bij de grotere kinderen na.

9.30 uur

Kinderen met een luier worden verschoond en kinderen die 2x slapen gaan naar bed. Kinderen die wakker blijven spelen buiten.

11.15 uur

Kinderen worden gestimuleerd om gezamenlijk het speelgoed op te ruimen en tegelijkertijd zingen we het opruimlied.     

11.25 uur

Kinderen gaan eerst naar het toilet en wassen hun handen. Medewerksters poetsen de handen van de kleinere. Met zijn allen aan tafel om brood te eten en melk te drinken. Peuters mogen zelfstandig eten aan een lage tafel en de medewerksters eten mee.

12.15 uur

Verschonen en toiletronde. Kinderen die naar bed gaan worden uitgekleed en worden gestimuleerd zichzelf uit te kleden. Tafel, stoelen en vloer worden schoongemaakt door de medewerksters en stagiaires.

12.30 uur

De kinderen die slapen brengen we naar bed.

13.00 uur

Medewerkster houden om beurten 1 uur pauze.

14.30 uur

Kinderen komen uit bed en worden verschoond, indien nodig en aangekleed. Hierbij worden de grotere kinderen gestimuleerd zichzelf aan te kleden.

 

15.00 uur

Er worden crackers en gestoomde groente gegeten en word er thëine vrije thee gedronken. De kinderen poetsen zelf hun toeten en handen en de medewerksters poetsen nog een keer na. De tafel, stoelen en vloer worden schoongemaakt door medewerksters en stagiaires.

16.00 uur

Kinderen gaan plassen of de luier wordt nagekeken.

16.30 uur

Vanaf nu kunnen de kinderen opgehaald worden (eerder kan in overleg).

18:00 uur

Sluitingstijd (18:00-18:30 verlengde opvang)

Impressie van de Puzzelstukjes

Fit & Fruitig

Met Fit en Fruitig proberen wij op een duidelijke manier informatie en kennis over te brengen over een gezonde levensstijl.

Bent u geïnteresseerd in de Puzzelstukjes?

U kunt zich vrijblijvend en kosteloos inschrijven vanaf het begin van de zwangerschap.