Kinderopvang de puzzelstukjes

Inspectierapport

Tijdens een inspectie wordt bekeken of de Puzzelstukjes voldoen aan de kwaliteitseisen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang.

De kwaliteitseisen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang zijn vertaald in voorwaarden. Bij een inspectie wordt getoetst of de houders voldoen aan deze voorwaarden. Daarbij gebruikt de toezichthouder verschillende middelen om tot een oordeel te komen: documenten worden getoetst en op locatie word bijvoorbeeld geobserveerd en gesproken met de houders en beroepskrachten. Alle informatie wordt uiteindelijk verwerkt in het inspectierapport die gepubliceerd wordt in Landelijk Register Kinderopvang en publiceren wij deze op ons website.

Inspectierapport

Inspectierapport 2023

VE inspectierapport

Inspectierapport augustus 2023

Hoe de ouders ons ervaren.

Małgorzata Sojka
Małgorzata Sojka
2020-12-26
Amazing place for children, it has changed my life since we arrived to Gouda from the UK. The teachers make such a grate effort, always surprise the children with new things, the children feel like at home. My son has changed a lot, became calmer, more open to other children, started sharing things and even cleaning after playing at home ;-) I can easily recommend this place to everyone!